Kursplan för kalenderåret 2005
KVALITETSSÄKRINGKBT610
Quality Assurance

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO2, IK2. Kursansvarig: Margareta Sandahl, margareta.sandahl@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: KOO601 Allmän kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Analytiska resultat får ofta praktiska konsekvenser av t.ex. medicinsk, juridisk, ekonomisk eller etisk karaktär varför en utvärdering av resultatens validitet (riktighet) är mycket viktig. Kursens mål är att ge kunskap om och förståelse för utvärderingsförfarandet på resultatkvalitén vid laboratoriearbete med betoning på mätvärdesstatistik och metodvalidering.

Kursen ger en helhetssyn på det analytiska förfarandet och fokuserar ur kvalitetssynpunkt på kritiska moment såsom provtagning och provupparbetning.

Laborationerna syftar till att ge färdighet i att planera och utföra analyser i sin helhet samt att behandla, statistiskt utvärdera och sammanställa genererade data i form av tekniska rapporter, med beaktande av GLP-, miljö-, och säkerhet.

Innehåll

Litteratur
Prichard, E: Quality in the Analytical Chemistry Laboratory. John Wiley & Sons 1997. ISBN: 0-471-95470-5 (paperback), ISBN: 0-471-95541-8 (hardcover).
Harris, D C: Quantitative Chemical Analysis. W H Freeman and Company 2002 6th ed. ISBN: 0-7167-4464-3.
Miller, J N & Miller, J C: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Prentice Hall 2000 4th ed. ISBN: 0-13-022888-5.