Kursplan för kalenderåret 2005
BIOTEKNIKKBT070
Biotechnology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: K4. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KMB060 Mikrobiologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laboration. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges för studenter antagna till och med HT00.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper i bioteknik, särskilt fermentationsteknik och enzymteknologi.

Innehåll
Föreläsningarna behandlar: odlingsteknik, mikrobiell kinetik, enzymteknologi, biokatalysatorer, genteknik, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosafety, bioreaktorer, miljöbioteknik samt svensk bioteknisk industri. Laboration i odlingsteknik.

Litteratur
Enfors, S-O., Häggström, L.: Bioprocess Technology, Fundamentals and Applications, KTH. Stenciler.