Kursplan för kalenderåret 2005
BIOTEKNISKA SEPARATIONSPROCESSERKBT060
Separations in Biotechnology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B4XPt. Alternativobligatorisk för: B4XMb. Kursansvarig: Docent Rajni Hatti-Kaul, Rajni.Hatti-Kaul@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: KMB060 Allmän mikrobiologi och BLT010 Processteknik för bioteknik- och livsmedelsindustri. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper i de enhetsoperationer som kan användas vid upprening av biotekniska produkter.

Innehåll
Biologiskt material, djur- och växtceller/vävnad. Allmänna strategier. Inverkan av uppströmsförhållande. Gentekniska metoder för att underlätta upprening. Upparbetning, sedimentation, centrifugering, membrantekniker, filtrering, desintegrering, fällning, flockulering, extraktion, kromatografi, torkning. Produkt formulering. Analys och kontroll. Integrerade processer. Studiebesök.

Litteratur
Hatti-Kaul, R., Mattiasson, B., (2003) Isolation and Purification of Proteins, Marcel Dekker, NY. Stenciler.