Kursplan för kalenderåret 2005
BIOINFORMATIKKBK075
Bioinformatics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XMb, B4XPt. Kursansvarig: Professor Leif Bülow och univ. lektor Peter Olsson, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi och KBK041 Genteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig examen samt godkända övningar.

Mål
Kursen skall ge en översikt av bioinformatiken så att studenten kan använda sig av de mest använda verktygen inom bioinformatiken. Studenten skall också känna till bioinformatikens begränsningar samt förstå i vilka riktningar utvecklingen inom området går.

Innehåll
Databaser inom bioinformatiken, vanligt förekommande algoritmer, metoder för DNA/RNA/protein sekvens alignments, industriella aspekter av bioinformatiken, utvecklingstendenser inom området.

Litteratur
Lesk, A.M: Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press. ISBN: 0 19925 1967.