Kursplan för kalenderåret 2005
ANALYTISK KEMIKAK016
Analytical Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B3, K3. Kursansvarig: Professor Karl-Gustav Wahlund, karl-gustav.wahlund@teknlk.lth.se, Teknisk analytisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända skriftliga laborationsrapporter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tak.lth.se.

Mål
Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om instrumentella analytiska metoder samt färdigheter i användning av analytiska instrument. Kursen skall ge förutsättningar för alla yrkesverksamma bioteknik- och kemiteknikingenjörer att förstå analytisk kemi och dess möjligheter.

Innehåll
Kursen ger en allsidig översikt över vanligt förekommande analytiska metoder i industriell miljö och en orientering till avancerade tekniker som utförs av speciallaboratorier.

Följande områden behandlas utförligt:

Följande områden behandlas orienterande:

Laborationerna belyser atomabsorptions- och atomemissionsspektrometri, gas- och vätskekromatografi, jonselektiva elektroder, flow injectionanalys, statistisk undersökning och mätvärdesbehandling med tillämpningar inom bestämning av tungmetaller, livsmedelsanalys, naturproduktanalys, miljöanalys, vattenanalys, konsumentproduktanalys och läkemedelsproduktanalys.

Litteratur
Harris, N N: Quantitative Chemical Analysis, Sixth ed. Freeman 2002. ISBN: 0-7167-4464-3.
Kompendier som kompletterar kursboken samt ger nödvändig översikt av det breda och disparata kursinnehållet. Avd. för Teknisk analytisk kemi.
Laborationstext. Avd. för Teknisk analytisk kemi.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Betygsatt skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet.

Kod: 0205. Benämning: Laborationer.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt deltagande i laborationer och godkända skriftliga laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Laborationer och skriftliga laborationsrapporter.