Kursplan för kalenderåret 2005
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IVIDE120
Industrial Design Project IV

Antal poäng: 13. Betygskala: TH. Valfri för: ID5. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Prestationsbedömning: Godkänt projekt samt deltagande vid designgenomgångar. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att erbjuda en plattform för syntes av kunskap som erhållits under innevarande och tidigare terminer. Studenterna kommer att ha möjlighet att arbeta individuellt eller i grupp.

Innehåll
Ett problem definieras som man löser med hjälp av en ny produkt. Erfarenheter från de tidigare kurserna omsätts i praktiken. Studenterna kommer att få möjlighet att erfara hela designprocessen och omsätta alla kunskaper, metoder och verktyg i ett större projekt som en förberedelse inför examensarbetet.

Litteratur
IDSA (2001), Design Secrets: Products/50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Negroponte, Nicholas: Being Digital, 1995.
Leech, Geoffrey, Semantics, Harmondsworth, Penguin 1974.
Mayall, William Henry: Principles in Design, London, Design Council 1979.
Anscombe, I.: Arts & Crafts Style, Phaidon Press, London 1991
Forty, A.: Objects of Desire, Design and Society 1750–1980, Thames & Hudson, London 1986.
Byars, M.: The Design Encyclopedia, 1880 to the present, Klinkhardt & Biermann, Munich 1994.
Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20th century, Taschen, Cologne 2000, ISBN 3-8228-0813-X.
och som ett exempel EJ att ta efter:
Rashid, Karim: I want to change the world, Thames and Hudson.