Kursplan för kalenderåret 2005
VERKSTADSTEKNIKIDE020
Workshop Practice

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Adj universitetlektor Karl-Axel Andersson, Industridesign. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift bestående av deluppgifter samt närvaro 80 % av undervisningstiden. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Introduktion till maskinerna och materialen som används i verkstäderna

Innehåll
Studenterna lär sig ett säkert och effektivt handhavande av de mest använda verktygen och maskinerna i verkstaden. Färdigheter tränas vid bearbetning av olika material och under kursen tillverkar studenterna enkla föremål av trä, metall och plast. Kursen lär ut användningsområden för och arbetsteknik vid handhavande av olika typer av verktyg och maskiner, t.ex.:
Trä och plast: bandsåg, cirkelsåg, puts, rikthyvel, planhyvel, fräs och svarv m.m.
Metall: klipp/kapmaskin, bockmaskin, punktsvets m.m.

Litteratur
Manualer. Säkerhetsaspekter.