Kursplan för kalenderåret 2005
INSPIRATIONSKURS I INDUSTRIDESIGN, DEL 1:2IDE011
Inspiring Introduction to Industrial Design, part 1 of 2

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Fil. kand. Despina Christoforidou, Industridesign. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd inlämningsuppgift, godkänd avslutande dokumentation samt närvaro vid 80 % av föreläsningar och diskussioner. Hemsida: http://www.ide.lth.se/.

Mål
Kursen skall ge en inledande inblick i industridesign i praktik och teori samt utgöra en källa till inspiration i studierna.

Innehåll
I kursen presenteras olika verksamheter, designprocesser och förhållningssätt i och kring ämnesområdet industridesign. Ledande industridesigners, formgivare, forskare och kulturpersonligheter medverkar som föreläsare och ledare av övningar. Tillfälle ges till diskussion av aktuella frågeställningar samt tid för reflektion.

Litteratur
Enligt rekommendation av föreläsare och övningsledare.