Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATISK STATISTIKFMS620
Mathematical Statistics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO2, IK2. Kursansvarig: Johan Hugosson, johan.hugosson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk analys (FMA635). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om statistiska metoder som tillämpas inom bio- och kemiteknik.

Innehåll
· Beskrivande statistik.

· Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende händelse.

· Stokastiska variabler. Väntevärde och varians.

· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.

· Funktioner av stokastiska variabler.

· Punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer.

· Linjär regression

Litteratur
Vännman, K: Matematisk statistik, Studentlitteratur, 2 uppl 2001, ISBN 91-44-01690-5.
Miller, J, N, Miller, J, C: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 4th Ed, Prentice Hall, 2000, ISBN 0-13-022888-5.
Utdelat material.