Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATISK STATISTIKFMS601
Mathematical Statistics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2. Kursansvarig: Johan Hugosson, johan.hugosson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och statistisk inferens.

Innehåll
· Beskrivande statistik.
· Sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelser.
· Stokastiska variabler, väntevärde och varians.
· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.
· Funktioner av stokastiska variabler.
· Punktskattning, intervallskattning, hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer.
· Linjär regression.

Litteratur
Vännman K: Matematisk statistik. Studentlitteratur, 2 uppl. 2001. ISBN: 91-44-01690-5.
Utdelat material.