Kursplan för kalenderåret 2005
MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURSFMS140
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Universitetslektor Lena Zetterqvist, lena@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra, och FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänt projektarbete. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms140/.

Mål
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder. Särskild vikt lägges vid analys av miljödata.

Efter slutförd kurs:

Innehåll
Kursen innehåller övningar i att

Litteratur
Olbjer, L: Experimentell och industriell statistik. Lund 2000.
Kompletterande föreläsningsanteckningar.