Kursplan för kalenderåret 2005
STATIONÄRA STOKASTISKA PROCESSER, PROJEKTDELFMS047
Stationary Stochastic Processes, Project Work

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D3, E3, F3, I3XTV, Pi2. Kursansvarig: Studierektor Tobias Rydén, tobias@maths.lth.se, Matematisk statistik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs i Stationära stokastiska processer, FMS045. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en utökning av kursen Stationära stokastiska processer med ett projekt.

Mål
Att genom ett projekt stärka förståelsen av något eller några moment i kursen Stationära stokastiska processer.

Innehåll
Se FMS045.

Litteratur
Se FMS045. För varje specifikt projekt kan kompletterande litteratur anvisas.