Kursplan för kalenderåret 2005
KVANTMEKANIK, FORTSÄTTNINGSKURS, PROJEKTFMF032
Advanced Quantum Mechanics, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Forskarassistent Stephanie Reimann, stephanie.reimann@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Påbörjad Kvantmekanik FK. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Övrigt: Slutbetyg 3,4 eller 5, efter prestation i skriftlig och muntlig rapport. Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html.

Mål
Att genom projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMF030 Kvantmekanik AK.

Innehåll
Se FMF030 Kvantmekanik FK.

Litteratur
Se FMF030 Kvantmekanik FK.