Kursplan för kalenderåret 2005
SANNOLIKHETSTEORI OCH DISKRET MATEMATIKFMA661
Probability Theory and Discrete Mathematics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2, IMM2. Kursansvarig: Johan Hugoson, johan.hugoson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen skall ge förmåga att

Innehåll

Litteratur
Vännman, K: Matematisk statistik. Studentlitteratur 2 uppl 2001. ISBN: 91-44-01690-5.
Kolman, B: Discrete Mathematical Structures. Prentice Hall 2000 fourth edition. ISBN: 0130831433.