Kursplan för kalenderåret 2005
MATLAB, INTRODUKTIONFMA606
Matlab, Introduction

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Thomas Jacobsson, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen skall ge en introduktion till att kunna lösa matematiska problem med hjälp av beräkningsverktyget Matlab.

Innehåll
Kursen omfattar:

Användning av M-filer

Matris och matrisberäkning

Elementära Matlab funktioner

Grafik

In- och ut data hantering

Programmering t.ex. if- for satser

Tillämpningsexempel

Litteratur
Jacobsson, T: Introduktion till Matlab.