Kursplan för kalenderåret 2005
BILDANALYS, PROJEKTDELFMA175
Image Analysis, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, F4, Pi4XBe, Pi4XBi, Pi4XSi. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA170 Bildanalys. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen Bildanalys FMA170 med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA170 Bildanalys.

Innehåll
Se FMA170.

Litteratur
Se FMA170.