Kursplan för kalenderåret 2005
OLINJÄRA DYNAMISKA SYSTEM, PROJEKTDELFMA145
Non-linear Dynamical Systems, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4, I4XTV, Pi3XBe, Pi3XBi, Pi3XFi, Pi3XSi. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA140 Olinjära dynamiska system. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA140 Olinjära dynamiska system med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA140.

Innehåll
Se FMA140.

Litteratur
Se FMA140.