Kursplan för kalenderåret 2005
MATRISTEORI, PROJEKTDELFMA125
Matrix Theory, Project

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D3, E3, F3, Pi3XBe, Pi3XBi, Pi3XFi, Pi3XSi. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förkunskapskrav: Påbörjad kurs FMA120 Matristeori. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Övrigt: Detta är en komplettering av kursen FMA120 Matristeori med ett projekt. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Att genom ett projekt förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMA120 Matristeori.

Innehåll
Se FMA120.

Litteratur
Se FMA120.