Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖMÄTTEKNIKFKF100
Methods for Environmental Monitoring

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Professor Bengt Martinsson, bengt.martinsson@pixe.lth.se och professor Erik Swietlicki, Erik.Swietlicki@pixe.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper inom fysik. Prestationsbedömning: Projektarbete och skriftlig tentamen betygsätts och sammanvägs till slutbetyg. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för Atomfysik, Ergonomi och aerosolteknologi, Kärnfysik och Organisk kemi vid teknisk fakultet samt institutionerna för Ekologi och Naturgeografi och ekosystemanalys vid naturvetenskaplig fakultet. Kursen ges på begäran på engelska.

Mål
Kursens mål är främst att förmedla kunskaper i avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön, samt insikter i mätstrategi. Undervisningen syftar även till att ge grundläggande kunskap om problemen knutna till luftföroreningar.

Innehåll
Kursen omfattar presentation av olika allmänna luftmiljöproblem, strategier för mätning, fysikaliska mätmetoder samt metoder för kemisk analys applicerade på miljöfrågeställningar. Kursen består av föreläsningar, demonstrationer, laborationer utformande som en mätkampanj samt ett projekt där resultaten från laborationerna tolkas och presenteras. I de laborativa momenten bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning.

Litteratur
Kopierat material samlat i en pärm.