Kursplan för kalenderåret 2005
ATMOSFÄRSFYSIK OCH -KEMIFKF075
Atmospheric Physics and Chemistry

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Professor Bengt Martinsson, bengt.martinsson@nuclear.lu.se, professor Erik Swietlicki, erik.swietlicki@nuclear.lu.se, Kärnfysik, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Första årets matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete. Övrigt: Kursen utgör även en delkurs i Vatten- och atmosfärskemi (KOO090) som ges obligatoriskt för W-programmet. Föreläsningar, övningar, projektarbete och tentamen genomförs tillsammans med studenterna på W-programmet. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Mål
Kursen ska ge förståelse och beräkningsmässiga färdigheter som används för att tolka och räkna på viktiga fysikaliska och kemiska processer i atmosfären. Kursen behandlar i huvudsak atmosfären och hur förändrad sammansättning på grund av luftföroreningar påverkar atmosfärens egenskaper.

Innehåll
Atmosfärens sammansättning och termodynamiska egenskaper, meteorologi, meteorologiska modeller, geokemiska kretslopp, klimat, växthusgaser, aerosoler, kemisk reaktionskinetik, stratosfäriskt ozon, atmosfärens oxiderande förmåga, marknära ozon och surt regn.

Litteratur
Jacob, D.J.: Introduction to Atmospheric Chemistry.
Princeton University Press 1999. ISBN: 0-691-00185-5
Dessutom ingår kompletterande material utdelat under kursen.