Kursplan för kalenderåret 2005
EXPERIMENTELL FYSIKFAF280
Physics Experiments

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F2. Kursansvarig: Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FAF231 Våglära och vågutbredning, grundläggande matematik. Prestationsbedömning: Redovisning av tre olika projekt. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 10 anmälda deltagare. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/Kurser/index.htm.

Mål
Teknologen skall efter genomgången kurs:

Innehåll
Tre av följande fyra projekt skall utföras:

Varje projekt innefattar:

Ett av projekten redovisas även muntligt.

Litteratur
Utdelat material.