Kursplan för kalenderåret 2005
ATOMFYSIK, FORTSÄTTNINGSKURSFAF190
Advanced Atomic Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik FK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatorisk laboration. Inlämningsuppgift. Projekt med redovisning. Hemsida: http://www-atom.fysik.lth.se/kurser/AtomfysikFK.

Mål
Målet är att ge studenterna fördjupad kunskap om modern atomfysik nära forskningsfronten. Kursen är huvudsakligen teoretisk med ett antal övningar och en inlämningsuppgift som kräver numeriska beräkningar men även experimentell, med en laboration. Projektet redovisas muntligt.

Innehåll

Litteratur
Foot, C.J.: Atomic Physics. Oxford University Press 2004.
Egna anteckningar.
Laborationsinstruktioner.