Kursplan för kalenderåret 2005
TILLÄMPAD SIGNALBEHANDLINGETT630
Applied Signal Processing

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Stefan Adolfsson, stefan.adolfsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: ETT620 Signalbehandling. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Manualer från signalprocessortillverkare.