Kursplan för kalenderåret 2005
DATOR- OCH TELEKOMMUNIKATIONETS601
Computer and Telecommunication

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2, IE2, IPV2. Kursansvarig: Tuve Wällstedt, tuve.wallstedt@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs även godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger studenterna en insikt i tekniska lösningar vid överföring och styrning av signaler och data mellan datorer vid olika typer av förbindelser och nätstruktur.

Innehåll
Analog och digital modulering

Analog radio och TV

Digital mobiltelefoni

Protokoll

Datatransmission

Kretskopplade och paketförmedlande nät

Routing

Litteratur
Stallings, William: Data and Computer Communication. Prentice-Hall UK 199911. ISBN: 0-13-084370-9.