Kursplan för kalenderåret 2005
DATORKOMMUNIKATIONETS052
Computer Communication

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3, E3. Kursansvarig: Ulf Körner, Inst f telekommunikationssystem. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Integreringen av dator- och kommunikationsteknologier utvecklas snabbt, pådriven av den tekniska utvecklingen inom elektronikområdet och den ständigt ökande efterfrågan på avancerade tjänster. Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för systemprinciper och implementering av datorkommunikation, datanät och distribuerade system.

Innehåll

Litteratur
Forouzan B: Data Communications and Networking, McGraw-Hill 2001.
Artiklar från nationella och internationella tidskrifter.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Datorkommunikation.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Laboration.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laboration. Delmomentet omfattar: Laboration.