Kursplan för kalenderåret 2005
RADIOELEKTRONIKETI321
Radio Electronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Göran Jönsson, Goran.Jonsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ETI601 Analogteknik. Rekommenderade förkunskaper: ETS630 Telekommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/eti321.

Mål
Kursen ger:

Innehåll

Litteratur
Young, P H: Electronic Communication Techniques. Prentice Hall, Fifth Edition 2004. ISBN: 0-13-122885-4.
Kompendium av Jönsson, G: Studiematerial och laborationer i Radioelektronik. Elektrovetenskap LTH.