Kursplan för kalenderåret 2005
INTEGRERADE A/D OCH D/A OMVANDLAREETI220
Integrated A/D and D/A Converters

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3. Kursansvarig: Professor Jiren Yuan, jry@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: EIT020 Digitalteknik, ESS020 Analog elektronik och ESS030 Komponentfysik. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs (4 laborationer à 4 tim) samt närvaro vid minst 75 % av lektionerna ger betyget 3. För högre betyg krävs dessutom godkänd tentamen. Övrigt: Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.tde.lth.se/home/jry/Yuan-Course-2.htm.

Mål
De flesta elektroniska system måste kunna hantera analoga signaler, som t.ex. härstammar från en trådlös radiokanal, trots att framtidens elektronik otvivelaktigt blir mer digital. A/D- och D/A-omvandlare med hög prestanda är centrala byggblock i sådana system. Det är också önskvärt att flytta de analog-digitala gränssnitten närmare antennen i mjukvarubaserade radiosystem, ”software radio”. Stora utmaningar såsom snabbhet, utstyrningsområde, yta och effektförbrukning finns när man konstruerar A/D- D/A- omvandlare. Inbyggda, ”embedded”, A/D- D/A-omvandlare har blivit alltmer viktiga tack vare trenden mot system på kisel, ”System-on-Chip”. Den här kursen ger både grundläggande kunskaper och behandlar de senaste rönen om konstruktion av A/D- D/A-omvandlare.

Innehåll

Litteratur
van de Plassche, R: Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Converters. Kluwer 1994. ISBN: 0-7923-9436-4.