Kursplan för kalenderåret 2005
GRUNDKURS I ELEKTRONIKETI116
Electronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XTV. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Olsson, Elektrovetenskap. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/grundel/kurs.html.

Mål
Kursen leder från fundamental elkretsteori baserad på gymnasiets ellära till analog och digital elektronik på en översiktlig nivå. Den ger en förståelse för förutsättningarna för elektronikindustrin, såväl beträffande tekniken som teknikens krav och möjligheter.

Innehåll
Efter en genomgång av nödvändiga delar av elkretsteorin behandlas analog och digital elektronik på blocknivå. Analys av elektriska ekvivalentkretsar, generatorer, oscilloskop och andra instrument, operationsförstärkare och återkoppling, digitala kretsar för kombinatorik och sekvensnät, möjligheter och begränsningar.

Litteratur
Senast kursen gavs användes Storey, N: Electronics a Systems Approach, 2nd Ed. Addison-Wesley. ISBN: 0-201-17796-X.