Kursplan för kalenderåret 2005
KANALMODELLERING FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATIONETI085
Channel Modelling for Wireless Communication

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Prof. Andreas Molisch, Andreas.Molisch@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ETI051 Radiosystem. Rekommenderade förkunskaper: ETI031 Radio, ETT051 Digital kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen (5 timmar) och godkänd laborationskurs. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/channelmodelling.

Mål
Målet med kursen är att ge en genomgripande genomgång av den trådlösa kanalens egenskaper. Detta inkluderar förståelse av underliggande fysiska utbredningsmekanismer, mätning av kanalegenskaper och metoder för att modellera dessa.

Innehåll

Litteratur
Molisch A F: Lecture notes in Channel Modelling for Wireless Communication. Department of Electroscience, Lund University 2005.