Kursplan för kalenderåret 2005
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE604
Circuits and Measurements

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Anders Wikström, anders.wikstrom@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Dorf, R C & Sloboda, J A: Introduction to Electrical Circuits. John Wiley & Sons 5th edition 2000. ISBN: 0-471386898.
Carlson & Johansson: Modern elektronisk mätteknik. Liber 1997. ISBN: 91-47-01098-3.