Kursplan för kalenderåret 2005
ELLÄRA OCH ELEKTRONIKETE115
Electromagnetics and Electronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Gustafsson, Mats.Gustafsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande Nano-tekniska tankeverktyg och Fysik-termodynamik och elektroniska material. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkända projektarbeten. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/nanoel.

Mål
Kursen i elektronik bygger på studenternas kunskaper i matematik och fysik. I kursen Fysik-termodynamik och elektroniska material har fysiken bakom enskilda kretskomponenter behandlats. I elektronikkursen kopplas komponenterna samman till elektriska kretsar som analyseras med verktyg från de grundläggande matematikkurserna och kursen Nano-tekniska tankeverktyg.

Innehåll
Kursen består av kretsteori, elektromagnetisk fältteori och elektronik. I kretsteorin och fältteorin behandlas elektriska storheter, grundläggande analysverktyg och verkliga kretselement med dess ideala kretsmodeller. Kretsteorin används därefter inom elektroniken för att studera halvledarkomponenter och elektriska system

Grundläggande elektriska storheter: Ström, spänning, potential, motstånd, ledningsförmåga, permittivitet, impedans, admittans och effekt.
Grundläggande analysverktyg: Maxwells ekvationer, elstatik, magnetostatik, randvillkor, Kirchhoffs lagar, räkneregler för linjära tidsinvarianta kretsar, nodanalys och tvåpolsekvivalenter.
Grundläggande kretselement: motstånd, spolar, kondensatorer, spänningskällor, strömkällor och förstärkare. Modellering: verkliga kretsar med ideala kretselement, överföringsfunktion och filter.

Halvledarkomponenter och elektriska system: operationsförstärkare, förstärkarkopplingar, dioder, transistorer, integrerade kretsar och digitala system.

Litteratur
Sarma, M.S: Electrical Engineering.
M. Gustafsson, A. Karlsson, R. Lundin Kretsteori Exempelsamling.