Kursplan för kalenderåret 2005
ELENERGITEKNIKEIE602
Applications of Electric Energy

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE3. Valfri för: IDA2. Kursansvarig: Anders Askman, anders.askman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: ETE604 Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska studiebesök ingår. Kursen är valfri för de studenter på IDA som önskar elektroinriktning, gäller antagna H04. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Alfredsson, A: Elkraft. Liber. ISBN: 91-47-01549-7.
Kompendium av Askman, A: El som energi.