Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKT I INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK OCH AUTOMATIONEIE060
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: E4, I4XTV, M3. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, mats.alakula@iea.lth.se, professor Gustaf Olsson, gustaf.olsson@iea.lth.se, Olof Samuelsson, olof.samuelsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: Minst en av fortsättningskurserna EIE023 Kraftelektronik, EIE030 Elkraftsystem, EIE041 Styrning av elektriska drivsystem, EIE050 Elmaskinkonstruktion, MIE041 Industriell Mätning och Styrning, EIE070 Mekatronik, MIE080 Automation, MIE070 Styrning av Biologisk Vattenrening med betyg 4 eller 5. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift ger betyget 3. Högre betyg kan ges efter värdering av projektarbetet. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges två gånger per år. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses.

Mål
Att ge teknologerna tillfälle till specialstudier inom något/några av områdena kraftelektronik, elmaskinkonstruktion, elektriska drivsystem, kraftsystem, mekatronik eller automation.

Innehåll
Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA:s forskningsprojekt.

Litteratur
Fastställs vid projektets start, beroende på projektets ämnesområde.