Kursplan för kalenderåret 2005
REALTIDSSYSTEMEDA698
Real-Time Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll
Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. In- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioriteringar, periodiska processer.

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.