Kursplan för kalenderåret 2005
INTERNETPROGRAMMERING, KLIENTINRIKTADEDA633
Multimedia by Network

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Mats Rüder, matsr@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: MMH612 Komposition bild och ljud och MMH630 Människa-media-interaktion. Prestationsbedömning: Tentamen: uppdelad i en skriftlig del i skrivsal och en praktisk del i datorsal. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger deltagarna en förståelse för samspelet mellan design, funktion och teknologi vid publicering över nätverk. Studenterna får en teoretisk grund och en praktisk kunskap för uppbyggnad av hemsidor på Internet.

Innehåll
Grunden är HTML. Utifrån denna grund undersöks hur funktionaliteten kan utökas med hjälp av en rad andra tekniker och program. Vid kursen avslutning skall studenten kunna:

Litteratur
Hagberg, P& Hellström, A: Kom igång med webbutveckling. ISBN: 914402245X.
Krug, S: Don’t make me think. 2000. ISBN: 0789273107.