Kursplan för kalenderåret 2005
INTERNETPROGRAMMERING, SERVERINRIKTADEDA631
Internetprogramming, Serverside

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IMM3. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskap om dynamiskt genererad innehåll på Internet. Begränsningar och möjligheter i utvecklingen av serversidefunktionalitet. Det fokuseras på metoder för utveckling av flexibel design och skapande av strukturer som medger effektivt underhåll.

Innehåll
Nyckelord:

Litteratur
Kompendium som tillhandahålls av institutionen.