Kursplan för kalenderåret 2005
SÄKERHETEDA625
Data Security

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3, IMM3, IPV3. Valfri för: IE3. Kursansvarig: Tuve Wällstedt, tuve.wallstedt@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
I en värld där kommunicerande datorer är geografiskt utspridda är det viktigt att man säkerställer att rätt information når rätt och endast rätt mottagare. Det är av största vikt att IT-ingenjören är väl förtrogen med de säkerhetsproblem som behöver lösas kring och i datorsystem för att en betryggande kommunikation skall kunna upprättas. Kryptering, autenticering, nyckelhantering och certifikat är exempel på begrepp som klargörs och exemplifieras i kursen.

Kursen förmedlar också nödvändiga kunskaper från talteorin och från algebran.

Innehåll
· Strukturering och nomenklatur. Tillförlitlig drift. Grundanalyser. Säkra operativsystem. Identitetsverifiering. Behörighetskontroll. Kryptering. Nätsäkerhet.

· Skyddsbehov vid lagring och kommunikation av information.

· Kryptering som informationsskydd. Kryptoteori.

· Perfekta krypton och begreppet slumpmässighet. Pseudoslumpföljder. Blockkrypton. DES.

· System för öppen krypteringsnyckel och öppen nyckeldistribution.

· Kryptobaserade kontrollsummor, signaturer.

· Standardlösningar för Internet typ SSl, SET.

Litteratur
Gollman, D: Computer Security. John Wiley And Sons Ltd, UK, 1998. ISBN: 0-471-97844-2.