Kursplan för kalenderåret 2005
KONSTRUKTION AV INBYGGDA SYSTEM, FÖRDJUPNINGSKURSEDA385
Design of Embedded Systems, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Gästlärare Flavius Gruian, flavius.gruian@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering samt EDA380 Konstruktion av inbyggda system. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och godkänt projekt. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/Courses/EDA385.

Mål
Syftet med kursen är att ge praktisk erfarenhet av konstruktion av inbyggda system, en naturlig fortsättning till den första mer teoretiska kursen i inbyggda system, EDA380. Kursens fokus är på ett projekt som involverar flera designbeslut och kompromisser, såsom hårdvaru/mjukvarupartitionering, distribuerat – lokalt system, hög prestanda – låg effektförbrukning, flexibilitet – komplexitet. Studenterna skall designa, implementera och testa ett mindre inbyggt system i en given konfigurerbar hårdvaruarkitektur. I kursen ingår ett antal föreläsningar, där hårdvaruarkitekturen samt olika designmetoder som lämpar sig för ett sådant system, presenteras.

Innehåll

Litteratur
Vahid, F & Givargis, T: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, John Wiley & Sons Inc. 2002. ISBN: 0-471-38678-2.