Kursplan för kalenderåret 2005
STADSUTFORMNINGASB190
Urban Design

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: A3, L4, V4. Kursansvarig: Professor Johan Rådberg, Stadsbyggnad. Prestationsbedömning: Godkända övningar samt minst 80 % närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar.

Mål
Kursen behandlar stadsutformningens teori och praktik. Kursen skall ge kunskap om de grundläggande elementen i stadsstrukturen: gator, platser, tomter och kvarter, samt öva förmågan att utforma en ny stadsstruktur i ett urbant sammanhang.

Innehåll
Uppgiften består i att göra ett förslag till ny stadsstruktur i ett omvandlingsområde. I uppgiften ingår även detaljerad utformning av gator, platser, byggnader och kvarter. Särskild vikt läggs vid:
1) sammanhanget med omgivande områden
2) ett begripligt rörelsemönster
3) tydliga gränser mellan privata och offentliga rum
4) väl utformade offentliga platser
5) goda förutsättningar för attraktiva bostäder
6) en blandning av verksamheter
7) en tilltalande arkitektonisk karaktär.

Litteratur
Kompendium i urban design.