Kursplan för kalenderåret 2005
ARKITEKTURHISTORISK FÖRDJUPNINGAHI075
History of Architecture - Advanced Course

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow, Arkitekturhistoria. Förkunskapskrav: AHI021, AHI011 och AHI070. Prestationsbedömning: Godkända seminarieuppgifter samt närvaro och aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet till fördjupning i olika arkitekturhistoriska frågor och att träna tillämpning på arkitekturhistorisk kunskap genom aktivt deltagande i seminariediskussioner. En del av kursen kan ägnas åt att låta studenterna få kännedom om de viktigaste arkitekturhistoriska författarna och deras skrifter. Kursen ska också engagera aktiva forskare inom ämnet arkitekturhistoria som ett led att föra ut forskningen till grundutbildningen.

Innehåll
Temat för kursens uppläggning kan varieras från år till år och innehållet kan bero på det aktuella temat för Clioprojektet. Genom att antalet studenter är mindre än i de obligatoriska kurserna i basutbildningen, ges i fördjupningskursen ett första tillfälle till seminariediskussioner för dem som är särskilt intresserade av arkitekturhistoria. Studenterna ska få möjlighet till att träna och tillämpa ett aktivt deltagande i diskussioner kring olika angelägna ämnen. En del av undervisningen ska också kunna bedrivas i fält genom studier på plats.

Studieresa

I projektet kan ingå fältstudier/exkursioner.

Litteratur
Temat varieras från år till år och särskild litteratur anpassas till temat.