Kursplan för kalenderåret 2005
ARKITEKTURHISTORIA IIAHI021
History of Architecture II

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Arkitekturhistoria. Förkunskapskrav: AHI011 Arkitekturhistoria I. Prestationsbedömning: 80 % närvaro på föreläsningar, skriftlig tentamen och godkända övningar. Övrigt: Kursen ges nästa gång ht 2006.

Mål
Att förmedla grundkunskaper i europeisk och nordisk arkitekturhistoria samt trädgårdskonstens historia företrädesvis från äldre tid.

Innehåll
Den äldre arkitekturhistorien och trädgårdshistorien från antiken till 1800.

Litteratur
Svedberg, Olle: Europas arkitektur före 1800, (2000). Blennow, A-M: Europas trädgårdar (2:a uppl. 2002), t o m sid 251.