Kursplan för kalenderåret 2005
ARKITEKTURHISTORIA IAHI011
History of Architecture I

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Arkitekturhistoria. Prestationsbedömning: 80 % närvaro på föreläsningar, skriftlig tentamen och godkända övningar. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna.

Mål
Att förmedla grundkunskaper i europeisk och nordisk arkitekturhistoria och trädgårdskonsthistoria företrädesvis från modern tid.

Innehåll

Litteratur
Svedberg, O.: Arkitekternas århundrade. Svedberg, O.: Planernas århundrade (6:e upplagan 2003). Blennow, A. M.: Europas trädgårdar (2:a upplagan 2002), sid 253–374.