Kursplan för kalenderåret 2005
RUM OCH INREDNINGARAFO761
Space and Interiors

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.lektor Lars-Henrik Ståhl, Formlära. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar på övningsuppgifter, samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursens mål är en ökad kunskap om arkitektoniska aspekter på design, samt att ge en inblick i aktuella teorier beträffande rum och rumsorienterad konst.

Innehåll
Kursen baseras på en serie praktiska övningar, där tonvikten ligger på olika kontextuella aspekter på begreppen rum och inredning. I föreläsningar och seminarier behandlas olika teorier om rummet som social och konstnärlig exponent. Exempelvis kommer frågor om hemmet, mobilt boende, platsbegreppet och platsspecifik konst att belysas i kursen.

Litteratur
Kwon: Anteckningar om det platsspecifika
Rothschild (ed.): Design and Feminism
Ståhl: Möbelstrategier
samt artiklar ur arkitektur-, design- och konsttidningar som Daidalos, Domus, NU, Parkett och Frieze.