Kursplan för kalenderåret 2005
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURER, DEL IIAFO225
Applied Aesthetics, Visual Structures, Part II

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Mats Hultman, Formlära. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik, 80 %. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Vidareutveckling av konstnärliga experiment i olikartade material och tekniker med avsikt att vidga den kreativa förmågan. Reflektioner kring värderingar av estetisk kvalitet.

Innehåll
2- och 3-dimensionella tekniker i varierande material. Upprättande av ett personligt estetiskt manifest.

Litteratur
Referenslitteratur: Bloomer: Principles of Visual Perception. T Nörretranders: Märk världen – en bok om vetenskap och intuition.