Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGNADSMODELLERING OCH PROJEKTERINGADP151
Building Modelling and Detailed Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen i A eller programmen eller motsvarande. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80 % vid föreläsningar samt godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursen ger fördjupad kunskap i byggandet av en byggnadsmodell strukturerad enligt svensk standard och byggklassifikation samt framtagning av projekteringshandlingar från modellen.

Innehåll
Kursen avser att fördjupa kunskaperna i metodiken att arbeta med en digital byggnadsmodell. Den datamodell studenten skapar i kursen utgör underlag för de projekteringshandlingar som skapas senare i kursen. (Den student som senare väljer kursen ”Digital visualisering och presentation” kan även utnyttja modellen som underlag för den kursens övningsuppgifter.) Kursen använder ArchiCAD som är ett beprövat objektorienterat modelleringsprogram.

Kursen inleds med byggandet av den digitala modellen och innefattar följande moment:

Kursens avslutande moment avser skapande av projekteringshandlingar med modellen som underlag och innefattar följande delar:

Litteratur
Kurs- och övningsmaterial kommer att tillhandahållas i digital form.