Kursplan för kalenderåret 2005
SKANDINAVISK ARKITEKTURABF111
An Outline of Scandinavian Architecture

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt David Sim, Arkitektur 1. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid undervisningstillfällena, godkänd uppsats. Övrigt: Kursen ges primärt för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter. Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen riktar in sig på att ge en förståelse av arkitektur och design i de nordiska länderna.

Innehåll
Föreläsningar, studiebesök och fältstudier.

Litteratur
Christian Norberg-Schultz: Nightlands, MT Press.