Kursplan för kalenderåret 2005
HÅLLBAR BOSTADSUTVECKLINGABA001
Sustainable Housing Development

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Johnny Åstrand, Boende och bostadsutveckling. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier samt godkänd övningsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Mål

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter.

Litteratur
Correa, C:Housing and urbanisation.Thames & Hudson 2000.ISBN 0-500-28210-2:
Der-Petrossian, B & Johansson, E:Construction and environment.Housing Development & Management 2001.ISSN 1100-9446:
Iwansson, P:Faults and failures of prefabricated housing.Lund University 1994.ISSN 100-9446:
Rodriguez, M & Åstrand, J:Organized small-scale self-help housing.Lund University 1996.ISSN 1100-9446:
Rosenlund, H:Climatic design of buildings using passive techniques.Housing development & management 2001.ISSN 100-9446:
Åstrand, N R (red.):Partners in the City.Housing Development & Management 2004.ISBN 91-87866-23-4: