Kursplan för kalenderåret 2005
SAMHÄLLSBYGGNAD, INTRODUKTIONAAK630
Social Structure, Introduction

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI1. Kursansvarig: Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Fullföljda laborationer och deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge en introduktion till samhällsbyggnad med inriktning mot järnvägsbyggande och fysisk planering.

Innehåll

Litteratur
Kompendium i samhällsbyggnad.