Kursplan för kalenderåret 2005
ARKITEKTUR, BASKURS AAAH131
Architecture, Basic Course A

Antal poäng: 14. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Thomas Hellquist, universitetslektor Tomas Tägil, universitetsadjunkt David Sim, Tekn lic Ingrid Järnefelt, Arkitektur 1. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workskops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkända resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges vart annat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.

Mål
Studenten skall lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter vad gäller:

Innehåll
A1 inleder under läsperiod 1 med en introduktion till arkitektarbetets verktyg, media, tekniker, kommunikationssätt och begrepp.

A2 inleder under läsperiod 1 med uppgifter som tränar den kreativa, experimentella designprocessen. Särskild vikt läggs vid förverkligandet i full skala av en möbel.

I läsperiod 2 gör A1 och A2 ett antal övningar med inriktning på den enkla bostaden/lägenheten, där kulturella, funktionella och rumsliga egenskaper står i centrum. Särskilda undervisningsmoment i perspektivlära, byggnadsmateriallära samt i programmet "Archicad".

Litteratur
Kompendium för Arkitektur A

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Delprov 1.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistentid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: A1: I en serie övningar introduceras arkitekturens centrala verktyg och begrepp. A2:I en serie övningar tränas den kreativa, experimentella designprocessen med särskild vikt lagd på förverkligande i full skala av en eller flera möbler.

Kod: 0205. Benämning: Delprov 2.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portföljer. Godkänt resultat på tentamen.80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: I en eller flera övningar ritas en bostad/lägenhet med särskild uppmärksamhet på kulturella, funktionella och rumsliga aspekter. Särskilda undervisningsmoment i perspektivlära, byggnadsmateriallära samt i programmet "Archicad".