Kursplan för kalenderåret 2004
MULTIMEDIATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSMMH636
Multimedia Engineering Overview

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Redovisning. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Studenten ska ha en överblick över området multimediateknik. Huvudbegreppen inom området ska efter kursen vara bekanta för att utgöra en ”kartbild” över området och utbildningen.

Studenten skall efter avslutad kurs ha fått insikt i att multimediateknik innehåller många olika moment. Vidare ska kursen ge en förståelse för att högskolestudier ofta innebär att kastas ut i det okända och att ta eget ansvar för sina studier.

Innehåll

Litteratur
Kompendium som tillhandahålles av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Delkurs A.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Redovisning samt godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Introduktion till området multimediateknik.

Kod: 0203. Benämning: Delkurs B.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Introduktion till algoritmer och programmering.